REZULTATELE SELEC?IEI DE DOSARE

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE POSTURI VACANTE PRIMARIA VORNICENI DIN DATA DE 18.09.2018 ?I 19.09.2018

Nr.crt

Numele ?i prenumele

Postul pentru care candideaz?

Rezultatul selec?iei dosarelor

Obseva?ii

1

STR?TIL? RODICA

Consilier clasa I grad profesional superior cadastru

ADMIS

2

ANDRONACHE RADU

Consilier clasa I grad profesional superior cadastru

RESPINS

Lipsa vechime Ón specialitatea studiilor

3

LUNGU CORNEL

Consilie clasa I grad profesional asistent licita?ii

RESPINS

Lipsa vechime Ón specialitatea studiilor

4

?ARAMET LAURA

Consilie clasa I grad profesional asistent licita?ii

ADMIS

5

PU?CA?U RALUCA-CRISTINA

Referent clasa III grad profesional principal financiar contabil taxe ?i impozite

RESPINS

Lipsa studii liceale de specialitate

6

DIACONU ALEX?NDREL EUSEBIU

Referent clasa III grad profesional principal financiar contabil taxe ?i impozite

RESPINS

Lipsa studii liceale de specialitate

7

AVASILICHIOAIEI ELENA-CATERINA

Referent clasa III grad profesional principal financiar contabil taxe ?i impozite

RESPINS

Lipsa adeverin?? vechime Ón specialitate

8

CATRUC ANA

Referent clasa III grad profesional principal financiar contabil taxe ?i impozite

RESPINS

Lipsa vechime Ón specialitatea studiilor

Rezultatele selectiei dosarelor din data de 16.01.2019

AVASILICHIOIEI ELENA CATERINA-† †Respins dosar nr.53/8.01.2019 --lipsa vechime in specialitatea studiilor